Głuszyccy pływacy

Termin zajęć – lipiec

Zajęcia z projektu „Głuszyccy Pływacy” odbędą się 17 – 19.07. 2018r. na krytej pływalni Delfinek. Kolejne terminy zostaną podane wkrótce.

 

Głuszyccy Pływacy wystartowali

Głuszyccy uczniowie rozpoczęli już zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy pn. „Głuszyccy pływacy” został dofinansowany ze środków Ministra Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy Głuszyca. Zajęcia odbywają się w czasie wakacyjnego wypoczynku na otwartym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej w Głuszycy.  Uczestniczą w nich dwie 15-osobowe grupy. Udział w projekcie umożliwi dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływackich.

 

 

Termin zajęć – lipiec

Zajęcia z projektu „Głuszyccy Pływacy” dla dzieci z miesiąca lipiec odbędą się od 12.07 – 13.07. 2018r. na krytej pływalni „Delfinek” od godz. 10 do 12:00. Kolejne terminy zostaną podane wkrótce.

 

Informacja

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do udziału w projekcie „Głuszyccy pływacy”. W związku z koniecznością wypełnienia deklaracji uczestnictwa dziecka prosimy zainteresowanych rodziców o przybycie na spotkanie informacyjne we wtorek 26 czerwca o godz. 16.30 do sali widowiskowej CK-MBP w Głuszycy.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy ogłasza nabór na dwóch instruktorów nauki pływania w związku z realizacją projektu pn.: „Głuszyccy Pływacy” w ramach programu  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy poszukuje dwóch instruktorów nauki pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  Projekt „Umiem pływać” skierowany będzie do dzieci z terenu Gminy Głuszyca z klas I-III. Realizowany będzie od lipca do sierpnia 2018 roku na otwartym obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ulicy Dolnej 2. Weźmie w nim udział 30 dzieci, 2 grupy 15-osobowe. Każda z grup musi wypracować 20 godzin zajęć (2 godziny x 10 dni).

Zainteresowane osoby bądź firmy prosimy o przesłanie oferty zawierającej:

– imię i nazwisko instruktora z podaniem danych teleadresowych oraz kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację,

– oferowaną cenę brutto za godzinę lekcyjną kursu,

– w przypadku firm należy podać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz imiona i nazwiska instruktorów, którzy będą prowadzić kurs oraz przedstawić kopie ich dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Oferty można składać w terminie do 22.06.2018 r. do godziny 14:00 w siedzibie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca pok. nr 6 (Sekretariat), emailem na adres: ckmbp@gluszyca.pl w tytule wiadomości, wpisując „Oferta nauki pływania” lub pocztą na w/w adres (decyduje data i godzina wpływu poczty).

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty
bez podawania przyczyny.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy

(-) Grzegorz Walczak 

Głuszyca, 15.06.2018