Dofinansowanie dla biblioteki

logo BNNPRC_malinowyMiejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy realizuje coroczne zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Jest to program realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Z przyjemnością informujemy czytelników, że na realizację tego zadania głuszycka biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6 700 złotych. Tak więc już wkrótce do Państwa rąk trafią najnowsze pozycje z rynku wydawniczego!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOLCACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOLCACH

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kolcach.

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

tel. 74 8456 334

Miejsce pracy:

Świetlica wiejska w Kolcach

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, praca w godzinach popołudniowych tj.15.00-19.00
od poniedziałku do piątku

Wymagania konieczne:

wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki kulturalno-oświatowej,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

– cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nie być karaną/ym za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej

postępowanie karne,

Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

-wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,

– umiejętności plastyczne, muzyczne,

– kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

– prawo jazdy.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

– planowanie, organizowanie, prowadzenie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą,

– nadzór nad pomieszczeniami świetlicy,

– sprzątanie pomieszczeń świetlicy,

– dbałość o powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

– curriculum vitae (ze zdjęciem),

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kserokopie świadectw pracy,

-kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania

rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
.

  • List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy do dnia 05.08.2016r. włącznie do godz. 15.00 w sekretariacie CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kolcach”. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania konieczne w dniu 9 sierpnia 2016r. do godz. 15.00 drogą telefoniczną zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 10 sierpnia 2016r. w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od godz. 9.00.

  • Zastrzegamy, że kandydaci, którzy nie spełniają wymagań koniecznych nie zostaną powiadomieni o kolejnych etapach rekrutacji.

Monika Rejman

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głuszycy

BASEN KĄPIELOWY W GŁUSZYCY

W związku z zaplanowaną wymianą wody na basenie kąpielowym w Głuszycy przy ulicy Dolnej 2 informujemy,
że w dniach od 25 do 29 lipca basen będzie zamknięty. Zapraszamy od 30 lipca.

Echa czerwcowej Nocy bibliotek

dyplom NOC 2016Od organizatorów ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek” otrzymaliśmy dyplom uznania.
Mamy nadzieję, że uczestnicy tej niezwykłej nocy będą ją miło wspominać i nie zapomną o głównym jej haśle: WOLNO CZYTAĆ!

Strona 28 z 122« Pierwsza...1020...2627282930...405060...Ostatnia »