Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne – Przetargi 2018

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

11.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_D.224.2.2018.SJ

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

29.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert D.224.2.2018.SJ

 

„Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” – ogłoszenie o zamówieniu.

14.08.2018 r.

Nr  referencyjny D.224.2.2018.SJ

Ogłoszenie nr 603030-N-2018 z dnia 14.08.2018 r.

1_Ogłoszenie o zamówieniu_D.224.2.2018.SJ

2_SIWZ_D.2.224.2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D.2.224.2018 SJ_doc

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D.2.224.2018 SJ_pdf

4_Projekt umowy_D.2.224.2018 SJ

5_Dokumentacja projektowa:

5.1_Pozwolenie na budowe_D.224.2.2018.SJ

5.2_Projekt budowlany_D.224.2.2018.SJ

5.3_Plan zagospodarowania terenu_D.224.2.2018.SJ

5.4_Przedmiar_D.224.2.2018.SJ

5.5_Zakres remontu_D.224.2.2018.SJ

5.6_STWiORB_D.224.2.2018.2018.SJ

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

10.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania D.224.1.2018.SJ

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

31.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert_D.224.1.2018.SJ

 

 

D.224.1.2018.SJ

03.07.2018 r.

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania

pn: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”

1_Ogłoszenie o zamówieniu_D.224.1.2018.SJ

2_SIWZ_D 224 1 2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D 224 1 2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D 224 1 2018 SJ

4_Projekt umowy_D 224 1 2018 SJ

5_Dokumentacja projektowa:

5.1_Pozwolenie na budowe_D.224.1.2018.SJ

5.2_Projekt budowlany_D.224.1.2018.SJ

5.3_Plan zagospodarowania terenu_D.224.1.2018.SJ

5.4_Przedmiar_D.224.1.2018.SJ

5.5_Zakres remontu_D.224.1.2018.SJ

5.6_STWiORB_D.224.1.2018.2018.SJ

6. Informacja o zmianie:

Informacja o zmianie

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. SIWS po zmianach:

SIWS po zmianach cz.1

SIWS po zmianach cz.2

9. Projekt umowy po zmianach:

Projekt umowy po zmianach

 

Rozpoczyna się kolejny remont w CK-MBP w Głuszycy

– Centrum Kultury – MBP w Głuszycy zawarło w dniu 19 września 2018 r. umowę z Dolnośląską Firmą Budownictwa Ogólnego w Ząbkowicach Śląskich na realizację zadania pn. „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Programu Infrastruktury domów Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ponadto dofinansowanie z budżetu Gminy Głuszyca wyniesie 20 % kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 356 tys. zł.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji zostanie poddana zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzone zostaną również wymiany instalacji: C.O., elektrycznej i teleinformatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 r.

Warto przypomnieć, że projekt „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” przygotowali pracownicy CK-MBP: Monika Rejman- Kulus, Armanda Maciejczak i Renata Sokołowska.