Historia biblioteki

HISTORIA
Ponad pół wieku historii w telegraficznym skrócie.
–  Pierwsze książki krążą wśród osiedleńców już w 1946 roku.
–  27.03.1949 r. następuje oficjalne uruchomienie Biblioteki Gminnej. Ze zbiorów korzysta ok. 450
osób. Pierwszą siedzibą  jest pomieszczenie w budynku Prezydium Gminnej Rady Narodowej
(dziś Urząd Miejski).
– Do roku 1959 placówka jest prowadzona przez pana Antoniego Błaszczyka.
– W latach 1959-1963 biblioteką kieruje pan Marian Piłat.
– W tym okresie na terenie gminy działa także Biblioteka Gromadzka w Grzmiącej pod
kierownictwem  Krystyny Żywockiej. Później w bibliotece w Grzmiącej (działającej jako Filia
nr 3 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy) pracują  kolejno: Elżbieta Żywocka, Irena Tauber,
Lilianna Ślusarczyk, Maria Żurowska.
– W 1963 r. uruchomiona zostaje Filia biblioteczna przy ul. Sienkiewicza 4. Kierownikiem Filii
przez długie lata jest pan Antoni Błaszczyk. Później pracują tam: Teresa Koksa, Grzegorz
Grabowski, Marzena Nyga.
– W latach 1963-1968 Biblioteką Gminną kierują kolejno: Anna Ostrowska, Aleksandra Żukowska,
Brygida Majchrowicz, Elżbieta Radecka. Do pracy przyjęta zostaje pani Zofia Markiewicz
(grudzień 1965). Powierzono jej zadanie utworzenia Oddziału Dziecięcego.
W tym okresie p. Krystyna Żywocka uruchamia bibliotekę w Głuszycy Górnej. Początkowo
podlega ona Bibliotece Gromadzkiej w Grzmiącej. Pracują tam: Maria Żurowska, Wiesława
Przudzik. Później  placówka  działa  jako Filia nr 4  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
Prowadzą  ją: Zofia Trzpiot , Halina Świątek, Marianna Leś.
– 14.10.1968r. Rozpoczyna pracę Oddział Dziecięcy z księgozbiorem liczącym 3.248 woluminów.
W uroczystym otwarciu bierze udział przedstawiciel Departamentu Kultury i Sztuki z Warszawy.
W Oddziale pracują kolejno: Ewa Sagan, Mieczysława Pawlik, Teresa Zdziobek , Elżbieta
Wosińska, Wanda Bisek, Renata Sokołowska, Joanna Burek  obecnie – Marzena Nyga (pomagały
nam krótko Monika Wawrzyniak, Maria Pokorska, Ewa Bisek, Dorota Pawłowska).
– W 1968 roku kierownictwo Biblioteki z Odziałem Dziecięcym i podległą filią na ul. Sienkiewicza
przejmuje pani Zofia Markiewicz,
– W 1973r. Utworzona zostaje Filia Nr 2 na ulicy Bolesława Chrobrego. Filią kierują kolejno:
Czesław Lipiński, Helena Badowska, Ewa Koksa, Stanisława Niebylska. W międzyczasie Filia
zmienia lokalizację. Zostaje przeniesiona na ul. Sienkiewicza 73.
– Wraz z reformą administracyjną kraju w1974r. Biblioteki gromadzkie w Grzmiącej i Głuszycy
Górnej przechodzą pod nadzór Gminnej Biblioteki w Głuszycy i stają się jej filiami. Sieć bibliotek
działa pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Głuszycy.
– W 1975r. Siedziba Biblioteki Centralnej i Oddziału Dziecięcego zostaje przeniesiona z budynku
Urzędu Miejskiego do tzw. „Zameczku” na ul. Grunwaldzką 36.
– Przez następne 23 lata (tj. Do r. 1997) sieć bibliotek w gminie jest najbardziej rozbudowana.
Składa się z: centrali, oddziału dziecięcego, czterech filii bibliotecznych, punktów bibliotecznych
w Kolcach (prowadząca Helena Drapa), w Sierpnicy (prowadzące kolejno: Halina Śmigielska,
Maria Smołka, Jolanta Hodel, Teresa Dzitkowska, Danuta Witek, Wanda Skutnik, Danuta
Jabłońska). Ponadto działają  punkty biblioteczne w szpitalu (prowadzące: Zofia Markiewicz,
Barbara Dorosz), przedszkolach, a także punkty sezonowe działające w okresie wakacji i ferii dla
dzieci przebywających na naszym terenie na koloniach.
– W roku 1978  utworzony został etat pracownika wypożyczalni  dla dorosłych (dotychczas za ladą
bibliotekarską stała osobiście  p. dyrektor Zofia Markiewicz). W wypożyczalni pracują kolejno:
Wanda Bisek, następnie Renata Sokołowska. Obecnie wypożyczalnię dla dorosłych obsługują
panie: Barbara Walczak i Marianna Leś.
– W latach 1989-1990 pod nieobecność  p. Zofii Markiewicz obowiązki dyrektora pełni Renata
Sokołowska.
– W grudniu 1992 Filia Nr 1 z ul. Sienkiewicza zostaje przeniesiona na ul. Łukasiewicza 46.
– 12.01.1995 r. zostaje utworzony pierwszy w Polsce Klub Europejski przy bibliotece (z reguły
Kluby tworzone były w szkołach). Nasze zbiory literatury dotyczącej Unii Europejskiej są w tym
okresie unikatowe w skali kraju.
– W lipcu 1997 r. na skutek powodzi została zalana  Filia nr 2. Jej działalność zawieszono ,
następnie decyzją Zarządu Miasta zlikwidowano.
– 01.01.2001 r. następuje połączenie  Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy z Miejskim Domem
Kultury i utworzenie instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury – Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy.  Dyrektorem instytucji zostaje starszy kustosz magister
bibliotekoznawstwa pani Zofia Markiewicz.
Siedzibę biblioteki głównej wraz  z oddziałem dziecięcym przeniesiono na ul. Grunwaldzką 26.
Filię nr 3 w Grzmiącej połączono ze świetlicą wiejską.
– W maju 2002 r. uruchomiona zostaje czytelnia naukowa.
– W kwietniu 2003 r. następuje likwidacja Filii nr 1 na osiedlu.
– We wrześniu 2005 roku rozpoczęto tworzenie komputerowej bazy danych.
– W roku 2006 długoletnia Dyrektorka Biblioteki, a następnie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy pani Zofia Markiewicz  odchodzi na emeryturę.   Do 30 kwietnia  2007 r.
obowiązki dyrektora instytucji pełni pani Marzenna Klann. W tym czasie ostatnia z naszych filii
bibliotecznych w Głuszycy Górnej zostaje włączona w strukturę Wiejskiego Domu Kultury.
Następuje także likwidacja punktu bibliotecznego w Kolcach, a następnie w Sierpnicy.
– Od  01 maja 2007do stycznia 2011 roku stanowisko dyrektora instytucji piastuje pan Jacek
Świderski.
– W styczniu 2010 r. placówki biblioteczne działające w Grzmiącej i Głuszycy Górnej zostają
przyłączone do CKMBP.
– Od marca 2011 roku stanowisko Dyrektora pełni Magdalena Jarosz.

Tyle suchych faktów w największym skrócie. Ale kilkadziesiąt lat istnienia to, poza działalnością czysto merytoryczną, czyli gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru i innych nośników informacji także inne, często nietypowe działania.
Biblioteka w Głuszycy była organizatorem dziesiątek spotkań z ciekawymi ludźmi. Naszymi gośćmi byli m.in.: Aleksander Minkowski, Krzysztof Wolski, Karol Bunsch, Alojzy Sroga, Czesław Ostańkowicz, Ewa Nowacka, Stanisław Pagaczewski, Jerzy Klechta, Roman Samsel, Renata Dancewicz, Anna Sybilla Bidwell, Wojciech Łęcki, Jerzy Cera, Andrzej Sapkowski, Grzegorz Kasdepke, Krzysztof Kułaga, Beata Ostrowicka, Marta Fox, Arkadiusz Niemirski, Szewach Weiss, Natan Tenenbaum, Barbara Kosmowska, Wiesław Drabik, Tomasz Nasiółkowski i wiele innych nietuzinkowych osób.
Biblioteka zajmowała się także organizacją różnorodnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych: konkursów, kiermaszów książek, lekcji bibliotecznych, wystaw.  Jedną z ciekawszych form pracy było prowadzenie teatrzyku dziecięcego. Niezapomniane wrażenia pozostały z  pewnością  w pamięci uczestników  „Baśniowej nocy w bibliotece”, uczestników imprez z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, czy też osób biorących udział w imprezie „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem” zorganizowanej dla osób dorosłych +.
Biblioteka była inicjatorem promowania  lokalnych twórców.  Właśnie w bibliotece po raz pierwszy szerszemu gronu zaprezentował swoje rzeźby Jerzy Marszał. Kontynuowaliśmy tę  formę pracy działając w strukturze Centrum Kultury prowadząc „Galerię dla Każdego Człowieka”.
Do nietypowych działań biblioteki należy zaliczyć akcje charytatywne. W latach 1987-1989 dochód ze sprzedaży książek przekazywaliśmy na cele charytatywne (m.in. na rzecz Szkoły Specjalnej dla dzieci w Łbiskach oraz na fundusz badań nad preparatem torfowym prof. Tołpy ).
W latach 1991-1998 zajęliśmy się problemem dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy. Organizowaliśmy dla nich wiele okolicznościowych imprez, ciekawych wycieczek, ognisk, zabaw.
W 2003 r. w odpowiedzi na akcję organizowaną przez redakcję Gazety Wrocławskiej pod nazwą „Pomóżmy maluchom” przekazaliśmy ok. 300 książek, które trafiły do bibliotek w wiejskich szkołach.