Pierwsze kroki w bibliotece - jak się zapisać?

Z biblioteki może korzystać każdy obywatel RP.
Przy zapisie zgłaszający powinien:

  • okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub legitymację szkolną)
  • zapoznać się z obowiązującym regulaminem
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu (za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni)

Od czytelnika, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Głuszyca biblioteka pobiera zryczałtowaną kaucję w wysokości 10 zł za jedną wypożyczoną książkę.