Boisko Orlik

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk Orlik w Głuszycy. Prosimy o zapoznanie się z godzinami otwarcia, regulaminem obiektu i obowiązującymi zasadami sanitarnymi.

Regulamin ORLIK 2020-2-skonwertowany

załącznik do regulaminu 2020-skonwertowany-skonwertowany

 

UWAGA! UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCY STAN EPIDEMII COVID-19 OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KOMPLEKSU BOISK ORLIK  ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZASTOSOWANIA SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD:

  1. Instruktor/ opiekun weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu, tzn. na jednym boisku może przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 osoby prowadzące zajęcia.
  2. Instruktor/opiekun jest zobowiązany do dezynfekcji urządzeń i sprzętu po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
  3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu obowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu sportowego.
  4. Instruktor/ opiekun zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających.
  5. Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności.
  6. Zakazane jest korzystanie z obiektu bez nadzoru instruktora/opiekuna.

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania