Uwaga Czytelnicy Biblioteki!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy:

prośby o przedłużenie terminu zwrotu książek oraz  zapytania do bibliotekarzy można kierować elektronicznie:

adres e-mail: biblioteka@ckmbp.gluszyca.pl) lub telefonicznie: 748 456 334 w.12

 

DANE KONTAKTOWE SĄ ZAWARTE NA KARCIE BIBLIOTECZNEJ

 

„Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” – ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienia Publiczne – Przetargi 2018

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania

pn: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”

Ogłoszenie nr 603030-N-2018 z dnia 14.08.2018 r.

Nr  referencyjny D.224.2.2018.SJ

1_Ogłoszenie o zamówieniu_D.224.2.2018.SJ

2_SIWZ_D.2.224.2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D.2.224.2018 SJ_doc

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D.2.224.2018 SJ_pdf

4_Projekt umowy_D.2.224.2018 SJ

5. Dokumentacja projektowa:

5.1_Pozwolenie na budowe_D.224.2.2018.SJ

5.2_Projekt budowlany_D.224.2.2018.SJ

5.3_Plan zagospodarowania terenu_D.224.2.2018.SJ

5.4_Przedmiar_D.224.2.2018.SJ

5.5_Zakres remontu_D.224.2.2018.SJ

5.6_STWiORB_D.224.2.2018.2018.SJ

Informacja o zmianie terminu składania ofert na realizację zadania: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31 lipca 2018r. do godz. 9:00.

Informacja o zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWS po zmianach cz.1

SIWS po zmianach cz.2

Projekt umowy po zmianach

„Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” – postępowanie przetargowe

Zamówienia Publiczne – Przetargi 2018

D.224.1.2018.SJ

03.07.2018 r.

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania

pn: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”

1_Ogłoszenie o zamówieniu_D.224.1.2018.SJ

2_SIWZ_D 224 1 2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D 224 1 2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D 224 1 2018 SJ

4_Projekt umowy_D 224 1 2018 SJ

5. Dokumentacja projektowa:

5.1_Pozwolenie na budowe_D.224.1.2018.SJ

5.2_Projekt budowlany_D.224.1.2018.SJ

5.3_Plan zagospodarowania terenu_D.224.1.2018.SJ

5.4_Przedmiar_D.224.1.2018.SJ

5.5_Zakres remontu_D.224.1.2018.SJ

5.6_STWiORB_D.224.1.2018.2018.SJ