Kontakt

CENTRUM KULTURY – MBP

ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

tel.

74 84 56 334

w. 12 – biblioteka

w. 14 – instruktorzy

w. 15 – administracja

ckmbp@gluszyca.pl

                 biblioteka@ckmbp.gluszyca.pl

 

Dyrektor                                                                         

Sabina Jelewska

e – mail: sabina.jelewska@gluszyca.pl / ckmbp@gluszyca.pl

 

Kadry i administracja 

Marzenna Klann / Monika Brzozowska

e – mail: m.klann@gluszyca.pl

e- mail: m.brzozowska@gluszyca.pl

 

Kierownik i Bibliotekarz  Miejskiej Biblioteki Publicznej               

Renata Sokołowska / Barbara Walczak

e – mail: r.sokolowska@gluszyca.pl  / biblioteka@ckmbp.gluszyca.pl

 

Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej

Marzena Nyga

e – mail: biblioteka@ckmbp.gluszyca.pl

 

Instruktorzy Centrum Kultury – MBP 

Klaudia Chętkowska

e – mail: instruktorzy@gluszyca.pl

 

OBIEKTY

1. Kompleks sportowy „ Boisko Orlik 2012” przy ul. Dolnej w Głuszycy

2. Baseny kąpielowe w Głuszycy – ul. Dolna w  Głuszycy

3. Świetlica Wiejska w Głuszycy Górnej

4.  Świetlica Wiejska w Grzmiącej

5. Świetlica Wiejska w Kolcach

6. Świetlica Wiejska w Sierpnicy

7. Boisko Sportowe ul. Dolna w Głuszycy