Ogłoszenia

 

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza nabór na stanowisko ,,Kierownik Obiektów Sportowych”

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

obywatelstwo polskie;

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika obiektów sportowych;

wykształcenie wyższe;

3-letni staż pracy;

 kandydat nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 umiejętność pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych ;

uprawnienia instruktorskie, trenerskie;

doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie pracy w organizacjach sportowych, klubach sportowych lub jednostkach administracji publicznej zajmujących się sportem i rekreacją lub w jednostkach organizacyjnych gminy (szkoła)

 

Wymagania dodatkowe:

biegła znajomość obsługi komputera (programy Office, Excel, Internet, poczta elektroniczna, programy graficzne),dyspozycyjność; prawo jazdy kat. B

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Kultury-MBP przy ul. Grunwaldzkiej 26, 58-340 Głuszyca w terminie do 26.02.2014 r. do godz. 15.00.