Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się do akcji „Niepodległa do hymnu” :)